Tietoturva

Noudatamme tietojen käsittelyssä voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
Keräämme asiakkailta vain ajokortin ajamisen kannalta välttämättömiä tietoja. Tietoja säilytetään lakisääteisesti kuluva vuosi + 5 vuotta, jonka jälkeen tiedot hävitetään. 
Tietoja ei luovuteta käytettäväksi mainostarkoituksiin
Täydellinen tietoturvarekisteriseloste on nähtävissä autokoululla